Cesta

Předčasné ukončení školní docházky

V čem spočívá problém?

Předčasné ukončení školní docházky je spojeno s nezaměstnaností, sociálním vyloučením a chudobou. Existuje řada důvodů, proč někteří mladí lidé předčasně ukončí školní docházku či odbornou přípravu: osobní či rodinné problémy, potíže s učením nebo nestabilní sociálně-ekonomická situace. Důležitým faktorem je také způsob, jakým je vzdělávací systém uspořádán, a prostředí v jednotlivých školách.

Jelikož nikdy neexistuje pouze jeden důvod k předčasnému ukončení školní docházky, neexistuje zároveň žádné jednoduché řešení. Opatření ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky musí proto reagovat na nejrůznější spouštěcí mechanizmy a kombinovat sociální politiku, práci s mládeží a zdravotní aspekty, jako je drogová závislost nebo duševní a citové problémy.

Dosavadní výsledky
  • Země EU se zavázaly, že do roku 2020 sníží průměrný podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, na méně než 10 %.
  • V červnu 2010 se ministři školství členských zemí dohodli na rámci pro koherentní, komplexní a na důkazech založenou politiku k řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky. Budou spolupracovat a sdílet osvědčené postupy a znalosti, aby mohli tento problém účinně řešit.
  • V letech 2011 až 2013 se pracovní skupina, kterou tvořili političtí činitelé a odborníci z téměř všech zemí EU (a také Norska, Islandu a Turecka), zabývala příklady osvědčených postupů v Evropě a vyměňovala si zkušenosti se snižováním míry předčasného ukončování školní docházky. Na základě její činnosti vznikla závěrečná zprávapdf(800 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  , ve které členové skupiny uvedly seznam 12 hlavních praktických nástrojů komplexní politiky určených politickým činitelům, který doprovází příloha s praktickými příklady z několika zemí EU.
  • V březnu 2012 uspořádala Komise konferenci o opatřeních ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky. O rok později byl přezkoumán vývoj politiky v této oblasti v osmi zemích EU.
  • Pracovní skupina zabývající se politikou v oblasti školství (2014–2015) sepsala politická poselstvípdf(574 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  , ve kterých určila, jaké jsou klíčové podmínky zaujetí komplexního přístupu k boji proti předčasnému ukončování školní docházky. Vytvořila také online „evropskou příručku pro školy“, která politickým činitelům a odborníkům z praxe nabízí bohaté zdroje a praktické příklady účinných postupů v zájmu podpory dobrého školního prospěchu a prevence předčasného ukončování školní docházky.
  • V roce 2015 přijala Rada závěry o řešení problému předčasného ukončování školní docházky a podpoře úspěchu ve škole.
Další postup

Pracovní skupina zabývající se politikou v oblasti školství bude i nadále rozvíjet spolupráci mezi zeměmi EU.

 

How can we help?