Status message

Active context: school

Nový přístup

V čem spočívá problém?

Předčasné ukončení školní docházky je spojeno s nezaměstnaností, sociálním vyloučením, chudobou a dlouhodobě i horším zdravím. Existuje řada důvodů, proč někteří mladí lidé předčasně ukončí školní docházku či odbornou přípravu: osobní či rodinné problémy, potíže s učením nebo nestabilní sociálně-ekonomická situace. Důležitým faktorem je také způsob, jakým je vzdělávací systém uspořádán, prostředí v jednotlivých školách a vztahy mezi žáky a učiteli.

Jelikož nikdy neexistuje pouze jeden důvod k předčasnému ukončení školní docházky, neexistuje zároveň žádné jednoduché řešení. Opatření ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky musí proto reagovat na nejrůznější spouštěcí mechanizmy a kombinovat sociální politiku, práci s mládeží a zdravotní aspekty, jako je drogová závislost nebo duševní a citové problémy.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Co bude následovat?

Pracovní skupina zabývající se politikou v oblasti školství bude i nadále rozvíjet spolupráci mezi zeměmi EU.