Sökväg

Förskolan

Varför är det viktigt?

Förskolan kan lägga grunden till framgång senare i livet, dvs. bättre utbildning, hälsa och jobb och att man kommer in i samhället. Det gäller särskilt barn från utsatta miljöer.

EU-länderna har olika system för förskola och barnomsorg, men de samarbetar för att alla barn ska få tillgång till bra verksamhet.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen vill förbättra förskoleverksamheten i fråga om både tillgång och kvalitet. Arbetet inleddes 2012 i samarbete med internationella organisationer och andra aktörer.

Prioriteringarna är att

  • ta fram politiska riktlinjer
  • ta fram mer EU-statistik och satsa på forskning
  • se till att EU-pengarna används effektivt.
Vad blir nästa steg?
 

How can we help?