Navigacijska pot

Predšolska vzgoja in izobraževanje

Za kaj gre

S predšolsko vzgojo damo otrokom, zlasti otrokom v slabših socialnih razmerah, temelje za uspešno življenje, in sicer kar zadeva šolanje, blaginjo, zaposljivost in socialno vključenost.

Vzgojno–izobraževalni sistemi za najmlajše (od rojstva do začetka obveznega šolanja) se po državah razlikujejo. Države EU sodelujejo pri vzpostavljanju visokokavostnega in dostopnega vzgojno–izobraževalnega sistema v vseh državah članicah.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija je določila prednostne naloge za predšolsko vzgojo in izobraževanje, da bi tako izboljšala dostopnost in kakovost storitev za otroke v času od rojstva do začetka obveznega šolanja. Dela se je lotila leta 2012 in pri tem sodelovala z mednarodnimi organizacijami in deležniki.

Prednostne naloge so:

  • priprava smernic,
  • priprava vseevropskih podatkov in raziskav,
  • uveljavljanje najučinkovitejše rabe finančnih sredstev EU.
Naslednji koraki
 

How can we help?