Prečo je potrebné?

Predškolské vzdelávanie a starostlivosť o deti môže položiť základy pre neskorší úspech, pokiaľ ide o vzdelanie, pohodu, zamestnateľnosť

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a začlenenie sa do spoločnosti

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , a to najmä v prípade detí zo znevýhodneného prostredia.

Systémy vzdelávania a starostlivosti o malé deti (od narodenia po dosiahnutie veku povinnej školskej dochádzky) sa v jednotlivých krajinách rôznia. Krajiny EÚ spolupracujú na vytvorení vysokokvalitných a dostupných systémov vzdelávania a starostlivosti v členských štátoch.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Komisia stanovila priority pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť o deti s cieľom zlepšiť prístup k službám a zvýšiť ich kvalitu od narodenia až po začiatok povinnej školskej dochádzky. Práca v tejto oblasti sa začala v roku 2012 v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a zúčastnenými stranami.

Prioritami sú:

  • rozvíjať politické usmernenia,
  • získavať viac údajov a podporovať výskum na európskej úrovni,
  • podporovať najúčinnejšie využívanie európskych finančných prostriedkov.

Aké budú ďalšie kroky?

 

Ďalšie informácie