Kāpēc ir jāpievēršas izglītībai agrīnā pirmskolas vecumā?

Izglītība un aprūpe agrīnā pirmskolas vecumā var likt pamatus panākumiem vēlākā dzīves posmā attiecībā uz izglītību, labklājību, nodarbināmību

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) un sociālo integrāciju

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , jo īpaši bērniem no maznodrošinātajām un mazaizsargātajām ģimenēm.

Maziem bērniem domātās aprūpes un izglītības sistēmas (no dzimšanas līdz obligātajam skolas vecumam) dažādās valstīs ir atšķirīgas. Tomēr dalībvalstis sadarbojas, lai piedāvātu kvalitātatīvus pakalpojumus visā ES.

Līdz šim veiktie pasākumi

Komisija ir noteikusi prioritātes izglītībai un aprūpei agrīnā pirmsskolas vecumā, lai nostiprinātu šo pakalpojumu pieejamību no dzimšanas līdz obligātajam skolas vecumam un uzlabotu to kvalitāti. Šo darbu sāka 2012. gadā, sadarbojoties ar ieinteresētajām personām un starptautiskajām organizācijām.

Prioritātes ir šādas:

  • izstrādāt politikas pamatnostādnes;
  • attīstīt pētniecību un datu vākšanu Eiropas līmenī;
  • gādāt par optimālu Eiropas finansējuma izmantošanu.

Nākamie posmi

 

Uzziniet vairāk!