Navigációs útvonal

Koragyermekkori nevelés és gondozás

Miért van szükség koragyermekkori nevelésre és gondozásra?

A koragyermekkori nevelés és gondozás hozzásegítheti a gyerekeket, különösen a hátrányos helyzetű gyerekeket ahhoz, hogy életük későbbi szakaszaiban – az iskolázottság, a jóllét, a foglalkoztathatóság és a társadalmi integráció tekintetében egyaránt – sikeres tagjaivá váljanak a társadalomnak.

A kisgyermekek (születéstől az iskolaköteles korig tartó) nevelését és gondozását biztosító rendszerek különböznek az egyes országokban, az uniós országok azonban közös erővel azon munkálkodnak, hogy Unió-szerte magas színvonalú és könnyen hozzáférhető koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások álljanak a polgárok rendelkezésére.

Milyen lépésekre került sor eddig?

A Bizottság meghatározta a koragyermekkori nevelés és gondozás terén elérendő legfontosabb célokat annak érdekében, hogy ezáltal javítsa a gyermekek születésétől a kötelező beiskolázásig igénybe vehető szolgáltatások hozzáférhetőségét és színvonalát. Az ezzel kapcsolatos munka 2012-ben kezdődött a területen tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel és érdekelt felekkel együttműködésben.

A legfontosabb célok a következők:

  • szakpolitikai iránymutatás kidolgozása,
  • az európai adatgyűjtés és kutatás ösztönzése,
  • az európai pénzforrások leghatékonyabb felhasználásának előmozdítása.
Melyek a soron következő lépések?
 

How can we help?