Cosán nascleanúna

Oideachas agus cúram luath-óige

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Is féidir le hoideachas agus cúram luath-óige an bhunchloch a leagan síos le haghaidh ratha níos déanaí sa saol ó thaobh oideachais, folláine, infhostaitheachta, agus comhtháthaithe shóisialta de, go háirithe i gcás páistí atá faoi mhíbhuntáiste.

Tá difear de réir tíre sna córais oideachais agus cúraim do pháistí óige (i.e. páistí ó lá a mbreithe go haois na scolaíochta éigeantaí); Tá tíortha an AE ag obair i gcomhar le chéile chun an t-oideachas agus an cúram sin a sholáthar ar bhonn ardcháilíochta agus inrochtana ar fud an Aontais.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá na tosaíochtaí leagtha amach ag an gCoimisiún d'oideachas agus cúram luath-óige – agus é mar aidhm aige feabhas a chur ar inrochtaineacht agus ar cháilíocht seirbhísí ón lá a shaolaítear páiste go dtí go dtosaíonn a scolaíocht éigeantach. Is in 2012 a cuireadh tús leis an obair air seo i gcomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus le geallsealbhóirí.

Seo na tosaíochtaí:

  • treoir beartais a fhorbairt;
  • breis sonraí agus taighde ar an leibhéal Eorpach a fhorbairt;
  • an úsáid is éifeachtaí de mhaoiniú ón Eoraip a chur chun cinn.
Cad iad na chéad chéimeanna eile?
 

How can we help?