Navigointipolku

Varhaiskasvatus

Taustaa

Varhaiskasvatuksella voidaan luoda hyvä alku elämälle. Varsinkin vähempiosaisille lapsille varhaiskasvatus on keskeinen tekijä myöhemmän koulutuksen, hyvinvoinnin, työllistyvyyden ja sosiaalisen integraation kannalta.

Varhaiskasvatus- ja esiopetusjärjestelmät (syntymästä pakolliseen kouluikään asti) vaihtelevat maittain. EU-maat tekevät yhteistyötä kehittääkseen laadukkaita palveluita, jotka ovat kaikkien lasten ulottuvilla koko EU:ssa.

Tavoitteet

Komissio on määrittänyt varhaiskasvatuksen alan ensisijaiset tavoitteet, joilla pyritään parantamaan lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavien palveluiden laatua ja saatavuutta. Tavoitteiden laatiminen aloitettiin vuonna 2012 yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tavoitteet ovat:

  • toimintaohjeiden laatiminen
  • koko EU:n kattavan tiedon ja tutkimuksen kehittäminen
  • EU-rahoituksen mahdollisimman tehokkaan käytön edistäminen.
Jatkotoimet
 

How can we help?