Miks see on vajalik?

Alusharidus ja lapsehoid saab luua aluse hilisemale edukusele elus hariduse, heaolu, tööalase konkurentsivõime

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ja sotsiaalse integratsiooni

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) valdkonnas, eelkõige ebasoodsas olukorras olevate laste puhul.

Väikelaste (sünnist kuni kohustuslikku kooliikka jõudmiseni) haridus- ja hoolekandesüsteemid varieeruvad riigiti. ELi liikmesriigid teevad koostööd, et luua kvaliteetsed ja kättesaadavad süsteemid kõigis liikmesriikides.

Mida on seni saavutatud?

Komisjon on on sätestanud alushariduse ja lapsehoiu alased prioriteedid, mille eesmärk on parandada teenustele juurdepääsu ja nende kvaliteeti sünnist kuni kohustuslikku kooliikka jõudmiseni. See töö algas 2012. aastal koostöös rahvusvaheliste organisatsioonide ja sidusrühmadega.

Prioriteedid on:

  • koostada poliitilised suunised;
  • töötada välja rohkem Euroopa andmeid ja teha uuringuid;
  • edendada Euroopa vahendite kasutamist kõige tõhusamal moel.

Millised on järgmised sammud?

 

Lisateave