Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μπορούν να θέσουν τα θεμέλια της μελλοντικής επιτυχίας ενός ατόμου, από την άποψη της εκπαίδευσης, της ευζωίας, της απασχολησιμότητας

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , και της κοινωνικής ένταξης

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ειδικά για παιδιά που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένο περιβάλλον.

Τα συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (από τη γέννηση μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) διαφέρουν μεταξύ των κρατών· οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται προκειμένου να αναπτυχθούν ποιοτικές και προσβάσιμες υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Επιτροπή έχει καθορίσει τις προτεραιότητες για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με στόχο να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, από τη γέννηση μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν το 2012 σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ομάδες ενδιαφερομένων.

Οι προτεραιότητες αυτές είναι οι εξής:

  • χάραξη κατευθύνσεων πολιτικής·
  • ανάπτυξη της συλλογής δεδομένων και της έρευνας στην Ευρώπη·
  • αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

 

Περισσότερα