Sti

Førskoleundervisning og børnepasning

Hvorfor er den nødvendig?

Førskoleundervisning og børnepasning kan lægge grunden for succes senere i livet med hensyn til uddannelse, velvære, beskæftigelse og social integration, især for dårligt stillede børn.

Uddannelses- og pasningssystemerne for småbørn (fra fødslen til den skolepligtige alder) varierer fra land til land. EU-landene samarbejder om at udvikle gode og tilgængelige ordninger i medlemslandene.

Hvad er der gjort hidtil?

Kommissionen har opstillet prioriteter for førskoleundervisning og børnepasning – med henblik på at forbedre adgangen til og kvaliteten af tilbuddene fra fødslen til den skolepligtige alder. Dette arbejde blev indledt i 2012 i samarbejde med internationale organisationer og de berørte parter.

Prioriteterne er:

  • at udvikle politiske retningslinjer
  • at udvikle flere data og mere forskning på europæisk plan
  • at fremme den mest effektive brug af EU-midler.
Hvad skal der nu ske?
 

How can we help?