Cesta

Předškolní vzdělávání a péče

Proč je tato politika důležitá?

Kvalita předškolního vzdělávání a péče zásadně ovlivňuje nejen pozdější školní prospěch, ale i zaměstnatelnost či zapojení do společnosti, a to zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí.

Systémy vzdělávání a péče pro malé děti od jejich narození do dosažení věku povinné školní docházky mají v jednotlivých zemích rozdílnou strukturu. Země EU spolupracují na vytvoření kvalitního, dostupného systému, který by se mohl uplatnit ve všech členských státech.

Čeho se doposud dosáhlo?

Komise stanovila pro předškolní vzdělávání a péči priority, s jejichž pomocí se má zlepšit dostupnost a kvalita těchto služeb poskytovaných dětem předškolního věku. S formulací priorit se začalo v roce 2012 ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a zúčastněnými stranami.

Jedná se o tyto priority:

  • vytvořit pokyny pro politiku v této oblasti
  • podporovat výzkum a získávání údajů z této oblasti v EU
  • zasadit se o co nejúčinnější využívání evropských finančních prostředků.
Jak se bude postupovat dál?
 

How can we help?