Proč je tato politika důležitá?

Kvalita předškolního vzdělávání a péče zásadně ovlivňuje nejen pozdější školní prospěch, ale i zaměstnatelnost

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) či zapojení do společnosti

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , a to zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí.

Systémy vzdělávání a péče pro malé děti od jejich narození do dosažení věku povinné školní docházky mají v jednotlivých zemích rozdílnou strukturu. Země EU spolupracují na vytvoření kvalitního, dostupného systému, který by se mohl uplatnit ve všech členských státech.

Čeho se doposud dosáhlo?

Komise stanovila pro předškolní vzdělávání a péči priority, s jejichž pomocí se má zlepšit dostupnost a kvalita těchto služeb poskytovaných dětem předškolního věku. S formulací priorit se začalo v roce 2012 ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a zúčastněnými stranami.

Jedná se o tyto priority:

  • vytvořit pokyny pro politiku v této oblasti
  • podporovat výzkum a získávání údajů z této oblasti v EU
  • zasadit se o co nejúčinnější využívání evropských finančních prostředků.

Jak se bude postupovat dál?

 

Další informace