Sökväg

Nyckelkompetenser

Vad går det ut på?

EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att stärka nyckelkompetenserna – det vill säga de kunskaper, färdigheter och attityder som hjälper människor att förverkliga sig själva, få ett jobb och delta i samhället. Det gäller inte bara skolkunskaper som förmågan att uttrycka sig på sitt modersmål eller andra språk, grundläggande kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap och it-kompetens. Lika viktigt är det att kunna lära sig nya saker och ha samhällsansvar, initiativförmåga, företagaranda, kulturell förståelse och kreativitet.

Kompetensen ska höjas genom att man

Vad har man gjort hittills?
 

How can we help?