Vad går det ut på?

EU-kommissionen arbetar tillsammans med EU-länderna för att stärka nyckelkompetenserna – dvs. de kunskaper, färdigheter och attityder som vi alla behöver för att utvecklas som människor, få ett jobb och delta i samhällslivet.

Nyckelkompetenserna omfattar

Strategin går ut på att främja nyckelkompetenserna genom att

  • erbjuda utbildning, fortbildning och livslångt lärande för alla
  • främja livslångt lärande genom många olika inlärningsmetoder och sammanhang för lärande
  • utforska olika metoder för bedömning och validering av nyckelkompetenserna.

Vad har man gjort hittills?

I juni 2016 inledde kommissionen en översyn av rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande från 2006 för att anpassa den till utvecklingen i EU.
 
Den 17 januari 2018 antog kommissionen på grundval av översynen ett förslag till en ny rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. I maj 2018 antogs rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande.