Navigacijska pot

Ključne kompetence

Za kaj gre

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri uveljavljanju „ključnih kompetenc‟ (znanje, spretnosti ter vedenje), ki učencem pomagajo do osebne izpolnitve, pozneje v življenju pa do zaposlitve in udejstvovanja v družbi. Med temi ključnimi kompetencami so tradicionalne spretnosti, denimo sporazumevanje v materinščini in tujih jezikih, digitalne spretnosti, pismenost, osnovno znanje matematike in naravoslovja, ter medpredmetne spretnosti, denimo učenje učenja, družbena in državljanska odgovornost, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna ozaveščenost in ustvarjalnost.

Uveljavljanje ključnih kompetenc obsega:

Dosedanji ukrepi
 

How can we help?