O čo ide?

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na posilnení „kľúčových kompetencií“ – vedomostí, zručností a postojov, ktoré pomôžu študentom dosiahnuť osobné naplnenie a neskôr si nájsť prácu a zapojiť sa do života spoločnosti. Medzi tieto kompetencie patria tradičné zručnosti, ako sú komunikácia v rodnej reči, cudzie jazyky

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , počítačové zručnosti, schopnosť čítať a písať a základné zručnosti v matematike a prírodných vedách

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ako aj horizontálne zručnosti, napríklad naučiť sa učiť, sociálna a občianska zodpovednosť, iniciatíva a podnikavosť, kultúrne povedomie a kreativita.

Prístup sa zakladá na podpore kľúčových kompetencií prostredníctvom:

Čo sa doteraz dosiahlo?