Kruimelpad

Kerncompetenties

Waar gaat het om?

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om "kerncompetenties” te bevorderen, d.w.z. kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot persoonlijke ontplooiing en later in het leven helpen om werk te vinden en aan de samenleving deel te nemen. Het gaat daarbij o.a. om traditionele vaardigheden zoals communicatie in de eigen taal en andere talen, digitale vaardigheden, lezen, schrijven, rekenen en wetenschap, en om "horizontale" vaardigheden, zoals leren te leren, sociale verantwoordelijkheid, burgerzin, initiatief, ondernemerschap, creativiteit en zin voor cultuur.

Die kerncompetenties worden bevorderd door:

Wat is er al gedaan?
 

How can we help?