Mogħdija tan-navigazzjoni

Kompetenzi ewlenin

X'inhuma?

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex issaħħaħ “kompetenzi ewlenin” – it-tagħrif, il-ħiliet, u l-attitudnijiet li se jgħinu lill-istudenti jsibu sodisfazzjon personali u, aktar tard f’ħajjithom, isibu xogħol u jieħdu sehem fis-soċjetà. Dawn il-kompetenzi ewlenin jinkludi kemm il-ħliet "tradizzjonali" bħall-komunikazzjoni fl-ilsien nattiv, fil-lingwi barranin, il-ħiliet diġitali, il-qari u l-kitba, u l-ħiliet bażiċi fil-matematika u fix-xjenza, kif ukoll f'ħiliet orizzontali bħal dawk li jitgħallmu kif għandhom jitgħallmu, ir-responsabbiltà soċjali u ċivika, l-inizjattiva u l-intraprenditorija, l-għarfien kulurali, u l-kreattività.

L-approċċ hu li jiġu promossi kompetenzi ewlenin billi:

X’sar s’issa
 

How can we help?