Navigācijas ceļš

Pamatprasmes

Ko dara Komisija?

Eiropas Komisija strādā kopā ar ES valstīm, lai nostiprinātu “pamatprasmes” — zināšanas, prasmes un pieeju, kas palīdzēs skolēniem augt personiski un, vēlāk, atrast darbu un piedalīties sabiedrības dzīvē. Šīs pamatprasmes ir “klasiskās” prasmes (saziņa dzimtajā valodā, svešvalodu, digitālo tehnoloģiju pārvaldīšana, lasītprasme un pamatzināšanas matemātikā un dabaszinībās un citās jomās), kā arī horizontālās prasmes (spējas mācīties, sociālā un pilsoniskā atbildība, spēja uzņemties iniciatīvu un uzņēmējdarbības gars, kultūras izpratne un radošums).

Mērķis ir sekmēt pamatprasmes:

Līdz šim veiktie pasākumi
 

How can we help?