Ko dara Komisija?

Eiropas Komisija strādā kopā ar ES valstīm, lai nostiprinātu “pamatprasmes” — zināšanas, prasmes un pieeju, kas palīdzēs skolēniem augt personiski un, vēlāk, atrast darbu un piedalīties sabiedrības dzīvē. Šīs pamatprasmes ir “klasiskās” prasmes (saziņa dzimtajā valodā, svešvalodu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , digitālo tehnoloģiju pārvaldīšana, lasītprasme un pamatzināšanas matemātikā un dabaszinībās un citās jomās

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), kā arī horizontālās prasmes (spējas mācīties, sociālā un pilsoniskā atbildība, spēja uzņemties iniciatīvu un uzņēmējdarbības gars, kultūras izpratne un radošums).

Mērķis ir sekmēt pamatprasmes:

Līdz šim veiktie pasākumi