Naršymo kelias

Bendrosios kompetencijos

Kas yra bendrosios kompetencijos?

Europos Komisija drauge su ES šalimis deda pastangas, kad gerėtų vadinamosios bendrosios kompetencijos, t. y. žinios, įgūdžiai ir požiūriai, kurie sudaro sąlygas besimokantiems asmenims būti patenkintiems savo veikla, o vėliau įsidarbinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šioms bendrosioms kompetencijoms priskiriami įprastiniai įgūdžiai, tokie kaip bendravimo gimtąja kalba ir užsienio kalbomis, naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžiai, raštingumas, pagrindiniai matematiniai ir gamtos mokslų įgūdžiai, taip pat horizontalūs įgūdžiai, pavyzdžiui, mokėjimas mokytis, socialinė ir pilietinė atsakomybė, iniciatyvumas ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir kūrybingumas.

Bendrąsias kompetencijas norima ugdyti šiais būdais:

Kas padaryta iki šiol?
 

How can we help?