Navigációs útvonal

Kulcskompetenciák

Miről is van szó?

Az Európai Bizottság az uniós országokkal együtt azon fáradozik, hogy fejlessze az ún. kulcskompetenciákat, vagyis azokat az ismereteket, készségeket és magatartásformákat, melyek elősegítik a tanulók személyiségének kiteljesítését, illetve megkönnyítik, hogy a diákok az iskolapadból kikerülve el tudjanak helyezkedni, és hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. A kulcskompetenciák közé egyfelől „hagyományos” készségek tartoznak, úgymint az anyanyelven, illetve idegen nyelveken folytatott kommunikáció képessége, a digitális készségek, az írni és olvasni tudás képessége, valamint az alapvető matematikai és természettudományos/műszaki készségek, másfelől pedig ún. horizontális képességek: a tanulni tudás képessége, a társadalmi és állampolgári felelősségvállalás, a kezdeményező- és vállalkozókészség, a kulturális tudatosság, valamint a kreativitás.

A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a szakpolitikusok azt szorgalmazzák, hogy:

Milyen lépések történtek eddig?
 

How can we help?