Cosán nascleanúna

Príomh-inniúlachtaí

Cad chuige é?

Oibríonn an Coimisiún Eorpach le tíortha an AE ar son neartú na 'bpríomh-inniúlachtaí' – eolas, scileanna, agus meon a chuideoidh le foghlaimeoirí sásamh pearsanta a fháil agus, anonn ina saol, post a aimsiú agus páirt a ghlacadh sa tsochaí. Ar na príomh-inniúlachtaí seo tá scileanna 'traidisiúnta' amhail cumarsáid a dhéanamh i do mháthairtheanga agus i dteangacha eile, scileanna ríomhaireachta, litearthacht, agus bunscileanna mata agus eolaíochta, chomh maith le scileanna cothrománacha amhail foghlaim na foghlama, freagracht shóisialta agus shibhialta, tionscnaíocht agus fiontraíocht, feasacht chultúrtha agus cruthaitheacht.

Táthar ag iarraidh na príomh-inniúlachta a chur chun cinn:

Cad atá déanta go dtí seo?
 

How can we help?