Navigointipolku

Avaintaidot

Taustaa

Euroopan komissio pyrkii yhteistyössä EU-maiden kanssa vahvistamaan kansalaisten "avaintaitoja". Niillä tarkoitetaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita yksilöt tarvitsevat itsensä toteuttamista sekä työllistymistä ja yhteiskunnallista osallistumista varten. Avaintaitoja ovat luku- ja kirjoitustaito, äidinkielen ja vieraiden kielten taito, digitaaliset taidot sekä matematiikan ja luonnontieteiden perusosaaminen. Lisäksi niihin luetaan laaja-alaisempia taitoja, kuten oppimistaidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyys, kulttuuritietoisuus sekä luovuus.

Avaintaitoja edistetään seuraavin keinoin:

EU:n toimet ja asiakirjat
 

How can we help?