Navigatsioonitee

Võtmepädevused

Milles on küsimus?

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi liikmesriikidega, et tugevdada võtmepädevusi – teadmisi, oskusi ja suhtumist, mis aitavad õppijatel tegeleda eneseteostusega ja hilisemas elus leida tööd ning osaleda ühiskondlikus elus. Võtmepädevused hõlmavad traditsioonilisi oskusi nagu suhtlemine emakeeles, võõrkeeled, digitaalsed oskused, kirjaoskus ja põhioskused matemaatikas ja loodusteadustes, aga ka horisontaalseid oskusi nagu õppimisoskus, sotsiaalne ja kodanikuvastutus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja loovus.

Võtmepädevusi edendatakse järgmiste meetmete abil:

Mida on seni saavutatud?
 

How can we help?