Περί τίνος πρόκειται;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ για να ενισχύσει τις «βασικές ικανότητες», δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους και, αργότερα στη ζωή τους, να βρουν εργασία και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Οι βασικές αυτές ικανότητες περιλαμβάνουν «παραδοσιακές δεξιότητες» όπως επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ψηφιακές γνώσεις, γραφή και ανάγνωση και στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών και θετικών επιστημών

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , καθώς και οριζόντιες δεξιότητες όπως η ικανότητα εκμάθησης, η κοινωνική και πολιτική υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική ευαισθητοποίηση και η δημιουργικότητα.

Η προσέγγιση συνίσταται στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων μέσω:

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

 

Περισσότερα