Sti

Nøglekompetencer

Hvad går det ud på?

Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at styrke "nøglekompetencer" – viden, færdigheder og holdninger, som vil hjælpe eleverne med deres personlige udvikling og senere i livet med at finde arbejde og tage del i samfundslivet. Nøglekompetencer omfatter traditionelle færdigheder som kommunikation på ens modersmål og fremmedsprog, digitale færdigheder, læse- og skrivefærdighed og grundlæggende færdigheder i matematik og naturvidenskab, samt tværgående færdigheder som lærevillighed, socialt ansvar, samfundsansvar, initiativ og iværksætteri, kulturel indsigt og kreativitet.

Fremgangsmåden er at fremme nøglekompetencer gennem:

Hvad er der gjort hidtil?
 

How can we help?