Cesta

Klíčové dovednosti

Souvislosti

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU na posílení „klíčových dovedností“ – znalostí, dovedností a postojů, které pomohou studentům dosáhnout seberealizace a v pozdějším životě najít práci a být plnohodnotnou součástí společnosti. Tyto klíčové dovednosti zahrnují „tradiční“ dovednosti, jako je komunikace v mateřském i cizích jazycích, digitální dovednosti, gramotnost a základní dovednosti v matematice a přírodních vědách a také horizontální dovednosti, jako je schopnost učit se, sociální a občanská odpovědnost, iniciativnost a podnikatelské schopnosti, kulturní povědomí a tvořivost.

Cílem je propagovat klíčové dovednosti:

Dosažené výsledky
 

How can we help?