Souvislosti

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU na posílení „klíčových dovedností“ – znalostí, dovedností a postojů, které pomohou studentům dosáhnout seberealizace a v pozdějším životě najít práci a být plnohodnotnou součástí společnosti. Tyto klíčové dovednosti zahrnují „tradiční“ dovednosti, jako je komunikace v mateřském i cizích jazycích

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , digitální dovednosti, gramotnost a základní dovednosti v matematice a přírodních vědách

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a také horizontální dovednosti, jako je schopnost učit se, sociální a občanská odpovědnost, iniciativnost a podnikatelské schopnosti, kulturní povědomí a tvořivost.

Cílem je propagovat klíčové dovednosti:

Dosažené výsledky