Vloga EU

Evropska komisija si zelo prizadeva spodbujati učenje jezikov in jezikovno različnost po vsej Evropi, da bi tako izboljšala osnovno jezikovno znanje.

Sodeluje z nacionalnimi vladami, da bi dosegla ambiciozni cilj: omogočiti, da se državljani poleg maternega jezika lahko sporazumevajo še v 2 drugih jezikih. O tem barcelonskem ciljupdf so se leta 2002 dogovorili voditelji vlad in držav EU. 

Sporočilo iz leta 2008 z naslovom Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza navaja dejavnosti Komisije na tem področju. Prednostne naloge:

  • pomagati državam EU razviti nova izobraževalna orodja, ki bi omogočila, da imajo mladi ob koncu šolanja boljše jezikovno znanje;

  • zbirati podatke in s tem spremljati napredek pri učenju in poučevanju jezikov ter tako spodbuditi znanje več kot enega jezika, kar izboljša možnosti zaposlitve in mobilnost po EU;

  • nagraditi inovacije v poučevanju in učenju jezikov.

Zakaj je potrebno

Celotni evropski projekt temelji na vrednoti Evropske unije: združeni v različnosti. To ponazarja skladno sožitje mnogih jezikov v Evropi. Znanje jezikov gradi mostove med ljudmi, omogoča spoznavanje drugih držav in kultur ter izboljšuje medsebojno razumevanje.

Znanje tujih jezikov je zelo pomembno za mlade ljudi, saj pripomore k večji zaposljivosti mladih in možnosti zaposlitve v tujini. Pomembno je tudi zakonkurenčnost, saj zaradi slabega znanja tujih jezikov podjetja ne morejo skleniti pogodb, delavci pa ne morejo poiskati zaposlitve v drugih državah.

Vendar še vedno preveč Evropejcev konča šolanje brez praktičnega znanja drugega jezika – zato je treba povečati učinkovitost poučevanja in učenja jezikov.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija je na te potrebe odgovorila na naslednji način:

Te dejavnosti podpira tako, da:

In navsezadnje, novi program Erasmus+ ponuja mladim nove priložnosti za izpopolnjevanje jezikovnih spretnosti z izobraževanjem in usposabljanjem v tujini.