Rolul Comisiei în promovarea limbilor străine

Comisia Europeană este foarte interesată să promoveze învățarea limbilor străine și diversitatea lingvistică în întreaga Europă în vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice de bază.

Comisia colaborează cu guvernele naționale pentru a realiza un obiectiv ambițios: cetățenii să poată comunica în alte două limbi, pe lângă limba lor maternă. Acest „obiectiv de la Barcelonapdf” a fost convenit în 2002 de șefii de stat și de guvern din UE. 

Comunicarea din 2008 „Multilingvismul: un avantaj pentru Europa și un angajament comun” prezintă activitățile Comisiei din acest domeniu. Comisia își propune în primul rând:

  • să ajute țările UE să conceapă noi instrumente educaționale pentru ca absolvenții să aibă competențe lingvistice mai bune;

  • să colecteze date pentru a monitoriza progresele în materie de predare și învățare a limbilor străine și pentru a încuraja învățarea mai multor limbi străine, astfel încât cetățenii să aibă șanse mai bune de angajare și să poată circula mai ușor în UE;

  • să recompenseze inovarea în materie de predare și învățare a limbilor străine.

Motivație

Întregul proiect european se bazează pe aspirația Uniunii Europene de a fiunită în diversitate, aspirație ilustrată de coexistența armonioasă a numeroaselor limbi din Europa. Limbile pot crea punți de legătură între oameni, oferindu-ne acces la alte țări și culturi și permițându-ne să ne înțelegem mai bine.

Cunoașterea limbilor străine joacă un rol din ce în ce mai important în sporirea șanselor de angajare ale tinerilor și în asigurarea competențelor necesare pentru a lucra în străinătate. Acestea sunt și un factor de competitivitate; din cauza competențelor lingvistice slabe, multe companii pierd contracte, iar lucrătorii care ar dori să caute un loc de muncă în alte țări sunt dezavantajați.

Cu toate acestea, la terminarea studiilor, mulți europeni nu cunosc bine o a doua limbă, acesta fiind un motiv suficient pentru a spori eficiența predării și învățării limbilor străine.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană răspunde acestor nevoi prin:

Comisia sprijină aceste activități prin:

  • colaborarea cu Consiliul Europei și cu Centrul său european pentru limbi moderne, al cărui domeniu principal de activitate este inovarea în materie de predare a limbilor străine;

  • cooperarea cu prestatorii de servicii lingvistice pentru instituțiile europene, în special cu departamentele de traducere și interpretare din cadrul Comisiei, pentru a promova educația și formarea profesională a lingviștilor;

  • acordarea Etichetei lingvistice europene pentru a încuraja noi tehnici de predare a limbilor străine.

În fine, noul program Erasmus+ oferă tinerilor noi oportunități de a-și perfecționa competențele lingvistice prin studii și stagii de formare profesională în străinătate.