Kokį vaidmenį atlieka ES, skatindama mokytis kalbų?

Europos Komisija aktyviai skatina mokytis kalbų ir puoselėti kalbų įvairovęEuropoje, kad gyventojų bazinės kalbų žinios būtų geresnės.

Ji bendradarbiauja su nacionalinėmis vyriausybėmis, kad pasiektų šį svarbų tikslą: piliečiai turėtų sugebėti be savo gimtosios kalbos bendrauti dar dviem kalbomis. Dėl šio vadinamojo Barselonos tikslopdf ES valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė 2002 m. 

Komisijos veikla šioje srityje apibrėžiama 2008 m. Komunikate „Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis“. Be kitų, nustatyti ir šie prioritetai:

  • padėti ES šalims parengti naujas švietimo priemones, kad abiturientų užsienio kalbų žinios būtų geresnės;

  • rinkti duomenis, kad būtų galima stebėti kalbų mokymo ir mokymosi pažangą ir skatinti gerai išmokti daugiau nei vieną kalbą – dėl to padaugėtų galimybių įsidarbinti ir piliečiai galėtų laisviau judėti ES viduje;

  • skatinti už inovacijas kalbų mokymo ir mokymosi srityje.

Kodėl to reikia?

Europos Sąjungos siekis suvienyti įvairovę yra viso Europos projekto pagrindas. Tai įkūnija harmoningas daugelio kalbų sugyvenimas Europoje. Kalbos gali nutiesti tiltus tarp tautų, suteikti mums galimybę pažinti kitas šalis ir kultūras bei geriau vieniems kitus suprasti.

Užsienio kalbų žinios vis svarbesnės įsidarbinant ir pasirengiant darbui užsienyje. Tai taip pat yra konkurencingumo veiksnys; prastas kalbų mokėjimas daugeliui įmonių gali kainuoti prarastas galimybes sudaryti sutarčių, o darbuotojams, kurie galbūt norėtų dirbti užsienyje, sutrukdyti tai padaryti.

Vis dėlto dar pernelyg daug mokyklą baigusių europiečių neturi pakankamų antrosios kalbos įgūdžių – jau vien dėl to reikia siekti, kad kalbų mokymas ir mokymasis būtų veiksmingesnis.

Kas daroma?

Europos Komisija į šiuos poreikius reaguoja:

Ji remia šiuos veiksmus:

  • bendradarbiaudama su Europos Taryba ir jos Europos šiuolaikinių kalbų centru, kurio svarbiausia veiklos sritis yra kalbų mokymo inovacijos;

  • bendradarbiaudama su Europos institucijų su kalbomis susijusių paslaugų teikėjais, ypač Komisijos vertimo raštu ir žodžiu padaliniais, kad skatintų vertėjų ugdymą ir mokymą;

  • suteikdama Europos kalbų ženklą, kad paskatintų kurti naujus kalbų mokymo metodus.

Be to, pagal naująją programą „Erasmus+“ jaunuoliai gauna naujų galimybių tobulinti savo užsienio kalbų įgūdžius studijuodami ir mokydamiesi užsienyje.