Milyen szerepet tölt be az EU a nyelvtudás és a nyelvi sokszínűség előmozdítása terén?

Az Európai Bizottság kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy Európa-szerte előmozdítsa a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget annak érdekében, hogy a kontinens egészén javuljanak a nyelvi alapkészségek.

A Bizottság a tagállamok kormányaival karöltve dolgozik annak a célnak a megvalósításán, hogy minden uniós polgár képes legyen anyanyelvén kívül két további nyelven kommunikálni. Ez komoly kihívást jelent. Erről az ún.barcelonai célkitűzésrőlpdf 2002-ben született megállapodás az uniós tagországok állam- és kormányfői között. 

A Bizottság 2008-ban a Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség című közleményben felvázolta a célkitűzés megvalósításáért végzett tevékenységeit. A legfontosabb feladatot a következők jelentik:

  • segíteni kell az uniós országoknak olyan új oktatási eszközöket kifejleszteni, amelyek révén a tanulmányaikat befejező fiatalok jobb nyelvi készségekkel lépnek ki az iskolák kapuján;

  • adatokat kell gyűjteni, melyek segítségével nyomon lehet követni a nyelvtanítás és a nyelvtanulás terén elért előrehaladást; ösztönözni kell, hogy legalább két idegen nyelv elsajátítása révén az érintettek nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni és jó álláshoz jutni, és Unió-szerte könnyebben tudjanak élni a mobilitási lehetőségekkel;

  • elismerésben kell részesíteni a nyelvtanítás és -tanulás terén végzett innovációt.

Miért van erre szükség?

Az európai integráció vezérelvét az egység a sokféleségben jelmondat fogalmazza meg. Ez az elv valósul meg nyelvi téren azáltal, hogy Európában sok nyelv él harmonikusan egymás mellett. A nyelvek hidat építenek az emberek között, ablakot nyitnak más országokra és kultúrákra, és elősegítik, hogy jobban megértsük egymást.

Az idegennyelv-tudás egyre fontosabb készség, mely javítja a fiatalok foglalkoztathatóságát, és lehetővé teszi számukra, hogy külföldön vállaljanak munkát. Az idegen nyelvi ismeretek a versenyképesség szempontjából is jelentőséggel bírnak; az alkalmazottak hiányos nyelvtudása miatt sok cég esik el szerződésektől, és a gyenge nyelvtudás azoknak a munkavállalóknak az életében is komoly akadályt jelent, akik külföldön szeretnének elhelyezkedni.

Ennek ellenére továbbra is túl magas azoknak az európai fiataloknak a száma, akik úgy lépnek ki az iskolapadból, hogy alapszinten sem beszélnek egy második nyelvet, ami éppen eléggé nyomós ok arra, miért kell hatékonyabbá tenni a nyelvtanítást és a nyelvtanulást.

Mit tesz az EU?

Az Európai Bizottság a szükségletek kielégítése érdekében:

A fenti tevékenységek előmozdítása érdekében a Bizottság:

  • együttműködik az Európa Tanáccsal és az Élő Nyelvek Európai Központjával – a központ tevékenységének előterében a nyelvtanítás terén végzett innováció áll;

  • az európai uniós intézmények nyelvi szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységeivel, elsősorban a Bizottság Fordítási és Tolmácsolási Főigazgatóságával közösen azon dolgozik, hogy előmozdítsa a nyelvészek oktatását és továbbképzését;

  • az Európai Nyelvi Díj odaítélése révén ösztönzi az új nyelvtanítási technikák kifejlesztését és alkalmazását.

Végezetül, az új Erasmus+ program számos lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy külföldön tanulmányokat folytatva, illetve szakmai gyakorlatot végezve javítsák idegennyelv-tudásukat.