Milline on ELi roll keelte edendamisel?

Euroopa Komisjon on väga huvitatud keeleõppe ja mitmekeelsuse edendamisest kogu Euroopas, et parandada põhilisi keeleoskusi.

Ta teeb koostööd liikmesriikide valitsustega, et saavutada ambitsioonikas eesmärk, et inimesed oskaksid suhelda lisaks oma emakeelele veel kahes keeles. Selles nn Barcelona eesmärgispdf leppisid ELi riigipead ja valitsusjuhid kokku 2002. aastal. 

2008. aasta teatises Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustusesitatakse komisjoni meetmed asjaomases valdkonnas. Prioriteedid on järgmised:

  • aidata ELi liikmesriikidel töötada välja uued õppevahendid, et tagada koolilõpetajate parem keeleoskus;

  • koguda andmeid, et jälgida keeleõpetamise ja -õppe edusamme, eesmärgiga julgustada omandama rohkem kui üks keel, tänu millele paranevad tööalased väljavaated ning inimesed saavad ELis ringi liikuda;

  • tunnustada innovatsiooni keeleõpetamises ja -õppes.

Miks see on vajalik?

Euroopa projekti aluseks on ELi püüe olla ühendatud mitmekesisuses. Selle hulka kuulub ka Euroopa paljude keelte harmooniline kooseksisteerimine. Keeled võivad luua inimestevahelisi sildu, pakkudes meile juurdepääsu teistele riikidele ja kultuuridele ning võimaldades üksteist paremini mõista.

Võõrkeeleoskus on järjest olulisem, suurendades noorte võimalusi tööd leida ning andes neile vajaliku vahendi välismaal töötamiseks. Keeleoskus mõjutab ka konkurentsivõimet; puuduliku keeleoskuse tõttu ei saa paljud ettevõtjad lepinguid sõlmida ning see takistab töötajatel otsida tööd välismaal.

Liiga paljud eurooplased lõpetavad kooli ilma teise keele oskuseta, mis on piisav põhjus, et tõhustada keeleõpetamist ja -õpet.

Mida kavandatakse?

Euroopa Komisjon reageerib asjaomastele vajadustele järgmiselt:

Asjaomaseid tegevusi toetatakse järgmiselt:

  • tehakse koostööd Euroopa Nõukogu ja selle Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega, mis pöörab põhitähelepanu innovatsioonile keeleõppes;

  • tehakse koostööd Euroopa institutsioonide keelealaste teenuste pakkujatega, konkreetselt komisjoni kirjalikuja suulise tõlke peadirektoraatidega, eesmärgiga edendada keeleekspertide koolitamist;

  • antakse välja Euroopa keeleõppe tunnuskirja, et edendada uusi keeleõpetamistehnikaid.

Uus programm Erasmus+ pakub ka uusi võimalusi noortele oma keeleoskuse täiendamiseks, osaledes keeleõppes ja -koolituses välismaal.