Had er EU's rolle med hensyn til at fremme sprog?

Det er vigtigt for Europa-Kommissionen at fremme sproglæring og sproglig mangfoldighed i Europa for at forbedre de grundlæggende sprogfærdigheder.

Den arbejder sammen med medlemslandene for at nå et ambitiøst mål: gøre alle borgere i stand til at kommunikere på 2 sprog ud over deres modersmål. Dette "Barcelonamål"pdf blev aftalt i 2002 af EU's stats- og regeringsledere. 

Meddelelsen fra 2008 "Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse" opridser Kommissionens aktiviteter på området. Prioriteterne omfatter:

  • at hjælpe EU-landene med at udvikle nye undervisningsværktøjer for at sikre, at eleverne har bedre sprogfærdigheder, når de forlader skolen

  • at indsamle data for at overvåge fremskridtet inden for sprogundervisning og -læring - for at tilskynde til læring af mere end ét fremmedsprog for at forbedre jobmulighederne og mulighederne for at flytte inden for EU.

  • at belønne innovation inden for sprogundervisning og -læring.

Hvorfor er det nødvendigt?

EU's ønske om at være forenet i mangfoldighed danner grundlag for hele det europæiske projekt. Den harmoniske sameksistens af mange sprog i Europa er et tydeligt symbol på dette. Sprog kan bygge broer mellem mennesker, give adgang til andre lande og kulturer og gøre det lettere for os at forstå hinanden.

Fremmedsprogsfærdigheder spiller en større og større rolle for unges jobudsigter og ruster dem til at arbejde i udlandet. Fremmedsprog er også en vigtig faktor for konkurrenceevnen. Dårlige sprogfærdigheder er årsag til, at mange virksomheder mister kontrakter, og en hindring for arbejdstagere, som vil søge arbejde i udlandet.

Alligevel forlader mange europæere skolen uden et passende kendskab til et fremmedsprog - og det er en god grund til at gøre sprogundervisning og -læring mere effektiv.

Hvad gør vi?

Europa-Kommissionen imødekommer disse behov ved at:

Den støtter aktiviteterne ved at:

Endelig tilbyder det nye Erasmus+ nye muligheder for unge til at forbedre deres sprogfærdigheder gennem uddannelse og erhvervsuddannelse i udlandet.