Jakou úlohu hraje EU při podpoře jazyků?

Evropská komise se snaží zlepšit základní jazykové znalosti v Evropě, a proto podporuje výuku jazyků a jazykovou rozmanitost.

Spolupracuje s členskými státy na splnění ambiciózního cíle – dosáhnout toho, aby se každý občan EU domluvil nejméně dvěma cizími jazyky. Na tomto tzv. barcelonském cíli se dohodli vedoucí představitelé členských zemí v roce 2002. 

Aktivity Evropské komise v této oblasti jsou nastíněny ve sdělení s názvem Mnohojazyčnost – přínos pro Evropu i společný závazek z roku 2008. Mezi naše priority patří:

  • pomáhat zemím EU vyvíjet nové vzdělávací nástroje, aby žáci i studenti získali lepší jazykové znalosti

  • shromažďovat údaje a sledovat pokrok ve výuce a studiu jazyků – podporovat osvojování více než jednoho cizího jazyka jako způsobu, jak zlepšit vyhlídky lidí na získání zaměstnání a umožnit jim odstěhovat se za prací do jiné země EU

  • odměňovat inovace ve výuce a studiu jazyků.

Proč je to nezbytné?

Snaha Evropské unie o dosažení jednoty při současném zachování rozmanitosti je jednou ze základních myšlenek evropského projektu. Tuto snahu symbolizuje harmonické soužití mnoha jazyků v Evropě. Jazyky budují mezi lidmi symbolické mosty, umožňují přístup k jiným kulturám a do jiných zemí a otevírají brány k lepšímu pochopení jiných lidí.

Znalosti cizích jazyků hrají stále důležitější roli při hledání zaměstnání doma i v zahraničí, zejména u mladých lidí. Dalším důležitým faktorem jekonkurenceschopnost. Kvůli nedostatečným jazykovým znalostem přichází mnoho podniků o zakázky a řada pracovníků o možnost práce v zahraničí.

I přesto však řada Evropanů opouští školu bez praktické znalosti druhého jazyka, což je dostatečný důvod, proč by výuka a studium jazyků mělo být efektivnější.

Co v tomto ohledu dělá EU?

Evropská komise reaguje na tyto potřeby tím, že:

Tyto aktivity podporuje tak, že:

Nový program Erasmus+ pak nabízí mladým lidem příležitost, jak si zlepšit jazykové znalosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí.