Despre ce este vorba

Instrumentele pot fi cadre de referință, standarde de evaluare, metode de examinare sau alte inițiative utilizate pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în UE.

Motivație

Sistemele naționale de educație și standardele de evaluare diferă considerabil de la o țară la alta, după cum indică Monitorul anual al educației și formării și analiza comparativă realizată de grupul de experți lingvistici din domeniul educației și al formării. Evaluarea competențelor și a calificărilor trebuie facilitată pentru a le permite cursanților și lucrătorilor să se deplaseze liber pe teritoriul UE.

În concluziile din 2014 ale Consiliului privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvisticepdf, miniștrii din Consiliul educației invită guvernele naționale să exploateze mai mult inițiativele și instrumentele europene de transparență concepute pentru a facilita și promova învățarea limbilor străine.

Măsuri luate până în prezent

Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL) devine treptat standardul european pentru evaluarea progreselor realizate în învățarea limbilor străine. Comisia Europeană și Centrul european de limbi moderne colaborează la elaborarea și utilizarea optimă a CECRL.

Capacitatea de a comunica în limbi străine este una din cele opt competențe identificate în recomandarea din 2006 privind competențele fundamentale pentru învățarea pe tot parcursul vieții Traducerile linkului anterior . Acest document stabilește un cadru pentru prioritățile în materie de educație și formare în toată Europa.

Portalul Europass le permite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să își descrie competențele lingvistice cu ajutorul pașaportului lingvistic european.

Etapele următoare

Proiectul RELANG este conceput să îi ajute pe profesori la pregătirea testelor de limbă pe baza CECRL. Scopul său este de a promova asigurarea calității în educație și de a facilita deplasarea cetățenilor în Uniunea Europeană.

Grupul de lucru „Educație și formare 2020” asupra competențelor transferabile English (en) analizează elementele comune între CECRL și Cadrul european al calificărilor pentru a determina cum pot fi mai bine exploatate.