Waar gaat het om?

Kaders, beoordelingsnormen, testmethodes en andere initiatieven die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de talenkennis in de EU.

Waarom is dit nodig?

De nationale onderwijsstelsels en beoordelingsnormen variëren aanzienlijk in de EU. Dit blijkt duidelijk uit de jaarlijkse Onderwijs- en opleidingenmonitor en de vergelijkende analyse van de deskundigengroep voor talen in onderwijs en opleiding. Studenten en werknemers zullen zich alleen vrij binnen de EU kunnen verplaatsen, als de de beoordeling van vaardigheden en kwalificaties eenvoudiger wordt.

In de Conclusies van de Raad over meertaligheid en de ontwikkeling van taalcompetentiespdf dringt de Raad van ministers van Onderwijs er bij de nationale regeringen op aan meer gebruik te maken van EU-transparantietools en van initiatieven om het leren van talen te steunen en bevorderen.

Wat is er al gedaan?

Het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR) ontwikkelt zich geleidelijk tot de Europese standaard voor het meten van vooruitgang bij het leren van talen. De Europese Commissie werkt samen met het Europees Centrum voor moderne talen aan de ontwikkeling en toepassing van het CEFR.

Beheersing van vreemde talen is een van de acht basisvaardigheden die genoemd worden in de EU-aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren Bekijk deze link in een andere taal . Dit is een EU-kader voor prioriteiten op het vlak van onderwijs en opleiding.

Via het Europass-portal kunnen werkzoekenden hun talenkennis vastleggen in het Europees taalpaspoort.

Wat zijn de volgende stappen?

Het project RELANG moet docenten helpen hun taalexamens af te stemmen op het CEFR. Het doel is kwaliteitsborging in het onderwijs te promoten en het makkelijker te maken voor mensen om binnen de EU te verhuizen.

De ET2020-werkgroep voor overdraagbare vaardigheden English (en) onderzoekt momenteel in hoeverre het CEFR en het Europees kwalificatiekader elkaar overlappen en bekijkt hoe die gemeenschappelijke basis het best kan worden gebruikt.