Miről is van szó?

Az eszközök közé tartoznak a keretrendszerek, az értékelési normák, a tudás, illetve a készségek mérését szolgáló módszerek, valamint az uniós polgárok nyelvi készségeinek fejlesztését célzó egyéb kezdeményezések.

Miért van erre szükség?

Unió-szerte számottevő különbségek vannak a tagállami oktatási rendszerek és értékelési normák között. Az évente közzétett Oktatási és Képzési Figyelő és az oktatási és képzési rendszerekben tanított nyelvekkel foglalkozó munkacsoport által készített összehasonlító elemzés egyértelműen alátámasztja ezt. Ha el akarjuk érni, hogy a diákok és a munkavállalók szabadon mozogjanak az EU teljes területén, meg kell könnyítenünk a készségek és a képesítések értékelését.

2014-ben, a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák fejlesztéséről szóló tanácsi következtetésekbenpdf az Oktatási Miniszterek Tanácsa felhívást intézett a tagállami kormányokhoz, felkérve őket, hogy nagyobb mértékben éljenek a nyelvtanulás támogatása és előmozdítása céljából kifejlesztett uniós átláthatósági eszközökkel és kezdeményezésekkel.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Európa-szerte egyre inkább a közös európai nyelvi referenciakeret (CEFR) jelenti a normát a nyelvtanulás terén elért előrehaladás mérése szempontjából. Az Európai Bizottság az Élő Nyelvek Európai Központjával együtt azon dolgozik, hogy a közös európai nyelvi referenciakeretet továbbfejlessze, és használatát optimalizálja.

Az idegen nyelvű kommunikáció képessége egyike az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2006-os ajánlásban Az előző linken elérhető szöveg fordításai  meghatározott nyolc kulcskompetenciának. Az ajánlás uniós szintű keretrendszert vázol fel az oktatás és a képzés terén megvalósítandó prioritásokra vonatkozóan.

Az Europass portál lehetővé teszi az álláskeresők számára, hogy nyelvi készségeiket az európai nyelvi útlevél segítségével dokumentálják.

Melyek a soron következő lépések?

A RELANG projekt abban hivatott segítséget nyújtani a tanároknak, hogy a nyelvvizsgákat minél inkább a közös európai nyelvi referenciakeretre építsék. A cél az, hogy a minőségbiztosítás nagyobb szerepet játsszon az oktatásban, illetve hogy az emberek könnyebben vállalhassanak munkát, folytathassanak tanulmányokat, illetve telepedhessenek le más uniós tagországokban.

A transzverzális készségekkel foglalkozó „Oktatás és képzés 2020” munkacsoport English (en) azt vizsgálja, milyen átfedések vannak a közös európai nyelvi referenciakeret és az európai képesítési keretrendszer között, és hogy miként lehetne az ebben rejlő lehetőségeket kamatoztatni.