O čemu se radi?

Alat može biti okvir, standard ocjenjivanja, metoda testiranja i druga inicijativa za razvoj jezičnih vještina u EU-u.

Zašto je to potrebno?

Nacionalni obrazovni sustavi i standardi ocjenjivanja znatno se razlikuju diljem EU-a. To je jasno vidljivo u godišnjem Pregledu obrazovanja i osposobljavanja

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i usporednoj analizi koju izrađuje stručna skupina za jezike u obrazovanju i osposobljavanju. Ako se učenici i radnici mogu slobodno kretati unutar EU-a, potrebno je olakšati ocjenjivanje vještina i kvalifikacija.

U zaključcima Vijeća o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija iz 2014.pdf, Vijeće ministara obrazovanja poziva nacionalne vlade da bolje iskoriste alate i inicijative EU-a za transparentnost osmišljene za podršku učenju jezika i njegovo promicanje.

Što je dosad učinjeno?

Zajednički europski referentni okvir za jezične kompetencije (CEFR) postupno postaje europski standard za mjerenje napretka u učenju jezika. Europska komisija i Europski centar za moderne jezike zajednički rade na uporabi i razvoju CEFR-a.

Mogućnost komunikacije na stranim jezicima jedna je od osam ključnih vještina navedenih u dokumentu o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje iz 2006.

Odaberi prijevod prethodne poveznice . Time se osigurava okvir na razini EU-a za prioritete u obrazovanju i osposobljavanju.

Portal Europass tražiteljima posla omogućuje dokumentiranje jezičnih vještina pomoću europske jezične putovnice.

Što je sljedeće?

Projekt RELANG osmišljen je kako bi se učiteljima olakšalo povezivanje jezičnih ispita s CEFR-om. Cilj projekta je promicanje osiguranja kvalitete u obrazovanju i olakšavanje kretanja ljudi unutar EU-a.

Radna skupina ET2020 za prenosive vještine

English (en) ispituje preklapanje CEFR-a i Europskog kvalifikacijskog okvira te razmatra najbolji način za iskorištavanje tih zajedničkih točaka.