Hvad går det ud på?

Et værktøj kan være en rammebestemmelse, en vurderingsstandard, en testmetode eller et andet initiativ til at hjælpe med at udvikle sprogfærdigheder i EU.

Hvorfor er det nødvendigt?

Der er stor forskel på de nationale uddannelsessystemer på tværs af EU. Det fremgår tydeligt af den årligt tilbagevendende uddannelsesovervågning og den komparative analyse, som udarbejdes af ekspertgruppen for sprog i uddannelse og erhvervsuddannelse. Hvis studerende og arbejdstagere skal kunne bevæge sig frit inden for EU, skal det gøres lettere at vurdere færdigheder og kvalifikationer.

I Rådets konklusioner om flersprogethed og udviklingen af sprogkompetencer fra 2014pdf opfordrer Rådet (uddannelsesministrene) de nationale regeringer til at gøre bedre brug af EU's gennemsigtighedsværktøjer og -initiativer, som skal støtte og fremme sproglæring.

Hvad er der gjort hidtil?

Den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) er gradvist ved at blive den europæiske standard for vurdering af fremskridtet inden for sproglæring. Europa-Kommissionen og det europæiske center for moderne sprog arbejder sammen om at anvende og udvikle CEFR.

Evnen til at kommunikere på fremmedsprog er en af de otte nøglekompetencer i henstillingen fra 2006 om nøglekompetencer for livslang læring Vælg oversættelse af det forrige link . Den fastsætter en EU-ramme for uddannelses- og erhvervsuddannelsesprioriteter.

Portalen Europass giver jobsøgende mulighed for at dokumentere deres sprogfærdigheder ved hjælp af det europæiske sprogpas.

Hvad er de næste skridt?

Projektet RELANG skal hjælpe undervisere med at knytte sprogtests til CEFR. Formålet er at fremme kvalitetssikring inden for uddannelse og gøre det lettere at flytte omkring inden for EU.

Arbejdsgruppen om overførbare kompetencer under ET2020 English (en) er i gang med at undersøge overlapningen mellem CEFR og den europæiske referenceramme for kvalifikationer og tage stilling til, hvordan man bedst udnytter dette fælles område.