Souvislosti

Takovým nástrojem může být určitá norma hodnocení, metoda zkoušení, rámec či jiná iniciativa na rozvoj jazykových znalostí v EU.

Proč je to nezbytné?

Vnitrostátní vzdělávací systémy a normy hodnocení se v jednotlivých zemích EU výrazně liší. To jasně ukazuje i tzv. Monitor vzdělávání a odborné přípravy srovnávací analýza vypracovaná odbornou skupinou pro jazyky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Pokud se studenti a pracovníci mají po EU volně pohybovat, musí se posuzování dovedností a kvalifikací zjednodušit.

Podle závěrů Rady ministrů školství ohledně mnohojazyčnosti a rozvoje jazykových kompetencípdf z roku 2014 by měly členské státy více využívat evropské nástroje a iniciativy v oblasti transparentnosti, které byly vytvořeny na podporu a prosazování studia jazyků.

Dosažené výsledky

Evropskou normou pro měření pokroku při výuce jazyků se postupně stává společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR). Evropská komise spolupracuje s Evropským střediskem pro moderní jazyky na rozvoji a využití CEFR.

Schopnost domluvit se v cizím jazyce je jednou z osmi základních dovedností stanovených v Doporučení ohledně klíčových schopností pro celoživotní učení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  z roku 2006. To představuje celoevropský rámec pro priority ve vzdělávání a odborné přípravě.

Portál Europass umožňuje uchazečům o zaměstnání ověřit si své jazykové znalosti prostřednictvím Evropského jazykového pasu.

Další postup

Projekt RELANG má pomoci učitelům uzpůsobit jazykové zkoušky společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (CEFR). Jeho cílem je podporovat zajišťování kvality ve vzdělávání a umožnit lidem snáze se pohybovat po EU.

Pracovní skupina v rámci ET2020 zabývající se přenositelnými dovednostmi English (en) zkoumá součinnost mezi CEFR a evropským rámcem kvalifikací a zvažuje, jak tuto společnou platformu co nejlépe využít.