Какво представляват?

Инструментите могат да бъдат рамки, стандарти за оценяване, методи за изпитване или други инициатива, които спомагат за развиване на езиковите умения в ЕС.

Защо са необходими?

Националните образователни системи и стандартите за оценяване се различават значително в ЕС. Годишният Обзор на образованието и обучението

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) и сравнителният анализ, изготвен от експертната група по езиците в областта на образованието и обучението ясно показват това. За да могат учащите и работещите да се движат свободно в ЕС, оценяването на уменията и квалификациите трябва да се улесни.

В заключенията на Съвета от 2014 г. относно многоезичието и развиването на езикови компетентностиpdf министрите на образованието призоваха националните правителства да използват по-активно инструментите за прозрачност на ЕС и инициативите, насочени към подкрепа и насърчаване на изучаването на езици.

Какво е направено досега?

Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR) постепенно се превръща в европейски стандарт за измерване на напредъка в изучаването на езици. Европейската комисия и Европейският център за съвременни езици работят заедно за използване и развитие на референтната рамка.

Способността за общуване на чужди езици е едно от осемте основни умения, посочени в Препоръката от 2006 г. относно ключовите умения за ученето през целия живот

Избор на превод за предходната връзка . Тя служи като европейска рамка за приоритетите на ЕС в областта на образованието и обучението.

Порталът Europass дава възможност на търсещите работа да документират езиковите си умения, като използват европейския езиков паспорт.

Какви са следващите стъпки?

Проектът RELANG е предназначен да помогне на учителите да свържат езиковите изпити с общата европейска референтна рамка за езиците. Целта му е да се насърчава осигуряването на качествено образование и хората да могат по-лесно да се преместват от една страна от ЕС в друга.

Работната група по преносими умения по стратегическата рамка ЕТ 2020

English (en) разглежда припокриването между общата европейска референтна рамка за езиците и Европейската квалификационна рамка и обмисля как най-добре да се използва общото между тях.