O čo ide?

Znakové reči sú dôležitou súčasťou európskej jazykovej rozmanitosti. Z hľadiska gramatiky, štruktúry, syntaxe a slovnej zásoby sú vďaka gestám rovnako bohaté ako jazyky hovorené. Všeobecne povedané každému jazyku v Európskej únii (EÚ) zodpovedá určitá znaková reč.

V dôsledku nedostatku spoľahlivých údajov nevieme presne, koľko ľudí v EÚ používa znakovú reč.

Odhaduje sa, že jedna osoba z 1000 používa znakovú reč krajiny ako svoj prvý jazyk, t. j. približne 500 tisíc ľudí v celej EÚ. Ďalší môžu používať znakovú reč ako druhý alebo tretí jazyk, napríklad rodina a priatelia nepočujúcich a sluchovo postihnutých osôb.

Prečo je to potrebné?

S cieľom začleniť nepočujúcich ľudí do európskej spoločnosti chce Európska komisia zabezpečiť, aby tieto osoby:

  • mohli používať znakovú reč ako oficiálny spôsob komunikácie vo vlastnej krajine,
  • mali prístup k vzdelaniu a
  • prístup k zamestnaniu

Čo sa doteraz dosiahlo?

S cieľom zabezpečiť, aby nepočujúci ľudia mohli pracovať a vzdelávať sa v uprednostňovanom jazyku, propaguje Európska komisia spolu s Európskym parlamentom znakové reči a podporuje opatrenia, ktoré tým získavajú oficiálny charakter.

Medzi tieto iniciatívy patria:

  • Dicta-Sign, trojročný výskumný projekt financovaný EÚ na zvýšenie dostupnosti online komunikácie pre nepočujúcich používateľov znakovej reči,
  • SignSpeak, inovatívna iniciatíva na zlepšenie komunikácie medzi spoločenstvami nepočujúcich a počujúcich pomocou vizuálnej technológie tlmočenia znakovej reči.

Aké budú ďalšie kroky?

Komisia bude prostredníctvom spolupráce s príslušnými skupinami a organizáciami, ako aj prostredníctvom svojho programu Erasmus+ ďalej podporovať opatrenia, ktoré pomáhajú začleniť sluchovo postihnuté a nepočujúce osoby do spoločnosti.

 

Ďalšie informácie