Vad går det ut på?

En ny syn på utbildning är ett initiativ från 2012 om att reformera utbildningssystemen i EU för att tillgodose den ökande efterfrågan på högre kompetens och minska arbetslösheten.

Reformer behövs framför allt när det gäller

  • kvalitet
  • tillgång 
  • finansiering.

Reformerna bör bidra till

  • högre grundläggande kompetensnivå
  • lärlingsutbildningar
  • kunskaper i företagande
  • bättre språkkunskaper.

Varför är det viktigt?

När arbetsmarknaden förändras måste utbildningssystemen anpassas för att hantera den ökande efterfrågan på kompetens som väntas de kommande tio åren.

Trots omfattande investeringar klarar utbildningssystemen i många EU-länder fortfarande inte utmaningarna, och det är långt kvar till målet att alla ska behärska två främmande språk när de går ut skolan.

Resurserna måste därför användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, särskilt med tanke på alla åtstramningsåtgärder runtom i EU.

Vad har man gjort hittills?

En omfattande analys av EU-länderna har gjorts för att fastställa riktmärken och ta fram initiativ utifrån konkreta fakta

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Rådet har följt upp med sina slutsatser om att investera i utbildning.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen fortsätter att arbeta för att se till att utbildningssystemen senast 2020 inför nya undervisningsmetoder som kan ge studenterna rätt kompetens för arbetsmarknaden.

Flera olika initiativ pågår:

 

Läs mer