O čo ide?

Iniciatíva prehodnotenie vzdelávania vznikla v roku 2012 s cieľom je reformovať systémy vzdelávania v celej EÚ a uspokojiť tak rastúci dopyt po kvalitnejších zručnostiach a znížiť nezamestnanosť.

Iniciatíva sa zameriava na tri oblasti, ktoré je potrebné reformovať:

  • kvalita,
  • dostupnosť, 
  • financovanie.

Reformy by mali byť zamerané na:

  • zvýšenie úrovne základných zručností,
  • podporu učňovskej prípravy,
  • podporu podnikateľských zručností,
  • zlepšenie znalostí cudzích jazykov.

Prečo je to potrebné?

V dôsledku zmien na trhoch práce a v dopyte po zručnostiach sa vzdelávacie systémy musia prispôsobiť tak, aby mohli reagovať na narastajúci dopyt, ktorá sa očakáva v nasledujúcom desaťročí.

Napriek rozsiahlym investíciám nie sú systémy vzdelávania v niekoľkých krajinách EÚ stále schopné reagovať na tieto výzvy. Krajiny EÚ ani zďaleka nedosahujú cieľ, aby všetci absolventi škôl plynule ovládali dva cudzie jazyky.

Preto je dôležité, najmä vzhľadom na úsporné opatrenia zavedené v celej EÚ, rozdeliť vzdelávacie zdroje efektívne a účinne.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Uskutočnila sa rozsiahla celoeurópska analýza pre jednotlivé krajiny s cieľom určiť spoľahlivé kritériá na rozvoj politík na základe konkrétnych dôkazov

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Rada nadviazala na iniciatívu o prehodnotení vzdelávania a na analýzy pre jednotlivé krajiny závermi o investovaní do vzdelávania a odbornej prípravy.

Aké budú ďalšie kroky?

Európska komisia bude aj naďalej prijímať opatrenia a viesť diskusie s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2020 zaviedli do vzdelávacích systémov nové metódy výučby a štúdia, vďaka ktorým sa v rámci nich budú môcť študentom poskytnúť správne zručnosti pre zamestnanie.

Iniciatívy zahŕňajú:

 

Ďalšie informácie