Waar gaat het om?

Een andere kijk op onderwijs is een initiatief uit 2012 dat gericht is op hervorming van onderwijsstelsels in de hele EU. Het probeert een oplossing te vinden voor de steeds hogere opleidingseisen en de werkloosheid terug te dringen.

Het initiatief concentreert zich op drie gebieden waarop hervormingen nodig zijn:

  • kwaliteit
  • toegankelijkheid 
  • financiering

Die hervormingen moeten leiden tot:

  • verbetering van de basisvaardigheden
  • een hoger aantal leer- en stageplaatsen
  • stimulering van de ondernemersvaardigheden
  • verbetering van de vreemdetalenkennis

Waarom is dit nodig?

Onderwijsstelsels moeten zich aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de behoefte aan vaardigheden om beter in te spelen op de verwachte stijging van de vraag in het komende decennium.

Ondanks grootschalige investeringen hebben de onderwijsstelsels in tal van EU-lidstaten hier nog geen oplossing voor. De EU-landen zijn ook nog ver verwijderd van de doelstelling dat iedereen die van school komt, twee vreemde talen moet beheersen.

Daarom is het van cruciaal belang, zeker nu er in de hele EU wordt bezuinigd, om de middelen voor onderwijs efficiënt en doeltreffend te verdelen.

Wat is er al gedaan?

Voor alle EU-landen is een uitvoerige analyse gemaakt om betrouwbare indicatoren te bepalen voor de ontwikkeling van een beleid op basis van harde gegevens.

Naar aanleiding van "Een andere kijk op onderwijs" en de landanalyses is de Raad met zijn Conclusies over investeren in onderwijs en opleiding gekomen.

Wat zijn de volgende stappen?

De Europese Commissie blijft initiatieven nemen zodat de onderwijs- en leermethoden van onze onderwijsstelsels uiterlijk in 2020 zijn aangepast aan de nieuwe eisen van de arbeidsmarkt.

Daartoe dienen onder meer de volgende initiatieven:

 

Verder lezen