Cad atá i gceist?

Cuireadh Athmhachnamh ar an Oideachas ar bun in 2012 chun córais oideachais an Aontais a athchóiriú d'fhonn an t-éileamh méadaithe ar scileanna níos fearr a shásamh agus an dífhostaíocht a laghdú.

Tá an tionscnamh dírithe ar thrí réimse ina bhfuil athchóiriú de dhíth:

  • cáilíocht,
  • inrochtaineacht, 
  • maoiniú.

Ba cheart athchóirithe a bheith ceaptha sa dóigh:

  • go n-ardóidís leibhéil bunscileanna,
  • go gcuirfidís printíseachtaí chun cinn,
  • go gcuirfidís scileanna fiontraíochta chun cinn,
  • go gcuirfí feabhas ar scileanna teanga iasachta.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Tá athrú ag teacht ar mhargaí saothair agus ar an éileamh ar scileanna. Mar sin de, caithfidh córais oideachais athrú sa dóigh go mbeidh siad in ann déileáil leis an méadú atáthar a thuar ar an éileamh sna blianta amach romhainn.

D'ainneoin mórchuid infheistíochta, níl na córais oideachais i roinnt Ballstát in ann do na dúshláin sin go fóill, agus níl an sprioc bainte amach ag na Ballstáit ach oiread go mbeadh gach duine líofa in dhá theanga iasachta ar fhágáil na scoile dóibh.

Tá sé sár-riachtanach, dá bhrí sin, go háirithe i bhfianaise na mbeart déine atá i bhfeidhm ar fud an Aontais, acmhainní oideachasúla a leithdháileadh go héifeachtach.

Cad atá déanta go dtí seo?

Rinneadh anailís chuimsitheach ar thíortha an Aontais chun tagarmharcanna fónta a leagan síos le haghaidh beartas a cheapadh ar bhonn fianaise stóinseach

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Lean an Chomhairle 'Athmhachnamh ar an Oideachas' agus na hanailísí tíre lena conclúidí maidir le hinfheistiú san oideachas agus san oiliúint.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Leanfaidh an Coimisiún Eorpach de bhearta a dhéanamh agus de chainteanna a reáchtáil lena chinntiú go dtabharfaidh córais oideachais modhanna teagaisc agus foghlama nua isteach faoi 2020 a chuirfidh ar a gcumas na scileanna cearta a thabhairt do mhic léinn le post a fháil.

Na tionscaimh:

 

Tuilleadh eolais